DH Močenská kapelaDychová hudba Močenská kapela

pôsobí v obci Močenok, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Nitra. Táto slovenská krojovaná kapela, má dlhoročnú tradíciu, nakoľko v roku 2006 oslávila 100. výročie založenia. Účinkujú v nej prevažne mladí, talentovaní, amatérski ale aj profesionálni muzikanti. Členov spája nadšenie a chuť robiť dobrú muziku, čoho výsledkom je, že dychovka sa momentálne radí medzi najlepšie v regióne. Repertoár tvoria prevažne slovenské, moravské a české ľudové piesne, koncertné, ale aj tanečné skladby, na ktorých tvorbe sa podieľajú aj niektorí jej členovia.


DH Močenská kapela - Láska, Bože láska
-ďalšie videá TU-

Močenská kapela sa prezentuje doma i v zahraničí. Okrem účasti na rôznych festivaloch, prehliadkach a súťažiach, koncertuje aj v rámci programu festival Gorazd Močenok. V obci Močenok sa od roku 2003 každoročne uskutočňuje festival dychových hudieb s medzinárodnou účasťou s názvom Dychfest, v spolupráci so Združením dychových hudieb Slovenska. Dychovka vydala dva albumy: Keď tá naša kapela hrá(2001) a Pod lipami(2009). V roku 2010 postúpila na celoslovenskú súťaž malých dychových hudieb - Lednické Rovne. Umeleckým vedúcim a kapelníkom je Tomáš Obola, manažérom Peter Prvák, viď. Kontakt.

Najväčším úspechom dychovej hudby Močenská kapela však je, že od ich vzniku až dodnes sú výbornou partiou, ktorú spája láska k dychovej hudbe a pevné priateľské vzťahy. Tešíme sa, na stretnutie s Vami pri niektorých z našich vystúpení.
Vždy najaktuálnejšie fotografie nájdete na našej FB stránke ☺

FB


© 2015 -   |  mocenskakapela.sk Created by < DZ >